Home

„EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK, ÉS ÚGY TÖLTSÉTEK BE A KRISZTUS TÖRVÉNYÉT”

(GAL 6.2)


• a kedvezményezett neve: Közösségi Misszió

• a projekt címe: Személygépjárművek beszerzése a Közösségi Misszió szociális alapellátásának minőségi fejlesztése céljából

• a szerződött támogatás összege: 8 millió Ft

• a támogatás mértéke (%-ban): 48,7%

• a projekt tartalmának bemutatása: A Közösségi Misszió, mint belső egyházi jogi személy intézményfenntartó engedélyese érintett a projekt eredményes megvalósításában. A nagybánhegyesi székhelyű Humán Szolgáltató Központ 10 éve működik a településen nappali ellátásokat nyújtva igénylőinek a Kossuth u. 30. szám alatti bérleményben, illetve december 1-től a saját tulajdonú Kossuth u. 33. szám alatti új Humán Szolgáltató Központban, továbbá Kevermesen a Toldi u. 3/b. szám alatti ingatlanjában.

Az idős- és fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében az intézmény jelenleg saját gépjárművel nem, kizárólag szívességi használattal rendelkezik 2 db gépjárművel. A gépjárművek 19, illetve 16 évesek, és mindkettő több mint 300.000 kilométer feletti futásteljesítménnyel bír. A gépjárművek sajnos csak előre egyeztetett időpontokban állnak a rendelkezésünkre, használatuk jelentősen korlátozott az egyéb igénybevételükre tekintettel. Azonban állapotuk és kapacitásuk korlátozottsága nem teszi lehetővé az egyre növekvő igények kiszolgálását, a szolgáltatásaink minőségi fejlesztését. A fentiekre tekintettel a projekt keretében 2 db személygépkocsit kívánunk vásárolni az alapszolgáltatásaink minőségi fejlesztése, illetve az életminőséget javító új programokat lehetővé tevő feladatellátás indulásának megteremtése érdekében.

A projekt megvalósulásának eredményeként két szociális alapszolgáltatás megújítása történik meg: fogyatékos személyek nappali ellátása, és az időkorúak nappali ellátása. Új alapszolgáltatás létrehozására nem kerül sor a projekt keretében.

• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31

• projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00061

"A szeretet a szíved megújulása."
Luther Márton

"A jó ember jó kincséből jót hoz elő."
Máté 12,35

"Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad."
1 János 4,16

Missziónk

Card image cap

TÖRŐDÉS

Card image cap

TÁMOGATÁS

Card image cap

SZERETET

Útmutatóul

„Istenem, Te magad vagy a szeretet. Aki ismeri a szeretetet, Ismer Téged. A szeretetről pedig csak az tudhat valamit, Aki gyakorolja is.”

Szent Ambrus imája

Adományvonal

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." Jakab 1,17

A Közösségi Misszió nagyon fontosnak tartja, hogy a hátrányos helyzetű családoknak segítsen. Ehhez várunk tartós élelmiszereket, tanszereket, ruhákat, játékokat, stb. Támogatást adhatnak bankszámlánkra történő utalással, a "megjegyzés" rovatban feltüntetve: céladomány (cél megnevezése), illetve tárgyadományokat küldhetnek rászorulóink részére, melyeket az alábbi címeken található Humán Szolgáltató Központjainkban adhatnak le rendezett csomagolásban.

    KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 20. fszt. 2.
Telefon/Fax: +36-66/633-011
Email: info@kozossegimisszio.com
Adószám: 18205994-2-04
Bankszámlaszám: OTP Bank 11733003-20129790