Home

„EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK, ÉS ÚGY TÖLTSÉTEK BE A KRISZTUS TÖRVÉNYÉT”

(GAL 6.2)

 

• a kedvezményezett neve: Közösségi Misszió

• a projekt címe: Személygépjárművek beszerzése a Közösségi Misszió szociális alapellátásának minőségi fejlesztése céljából

• a szerződött támogatás összege: 8 millió Ft

• a támogatás mértéke (%-ban): 48,7%

• a projekt tartalmának bemutatása: A Közösségi Misszió, mint belső egyházi jogi személy intézményfenntartó engedélyese érintett a projekt eredményes megvalósításában. A nagybánhegyesi székhelyű Humán Szolgáltató Központ 10 éve működik a településen nappali ellátásokat nyújtva igénylőinek a Kossuth u. 30. szám alatti bérleményben, illetve december 1-től a saját tulajdonú Kossuth u. 33. szám alatti új Humán Szolgáltató Központban, továbbá Kevermesen a Toldi u. 3/b. szám alatti ingatlanjában.

Az idős- és fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében az intézmény jelenleg saját gépjárművel nem, kizárólag szívességi használattal rendelkezik 2 db gépjárművel. A gépjárművek 19, illetve 16 évesek, és mindkettő több mint 300.000 kilométer feletti futásteljesítménnyel bír. A gépjárművek sajnos csak előre egyeztetett időpontokban állnak a rendelkezésünkre, használatuk jelentősen korlátozott az egyéb igénybevételükre tekintettel. Azonban állapotuk és kapacitásuk korlátozottsága nem teszi lehetővé az egyre növekvő igények kiszolgálását, a szolgáltatásaink minőségi fejlesztését. A fentiekre tekintettel a projekt keretében 2 db személygépkocsit kívánunk vásárolni az alapszolgáltatásaink minőségi fejlesztése, illetve az életminőséget javító új programokat lehetővé tevő feladatellátás indulásának megteremtése érdekében.

A projekt megvalósulásának eredményeként két szociális alapszolgáltatás megújítása történik meg: fogyatékos személyek nappali ellátása, és az időkorúak nappali ellátása. Új alapszolgáltatás létrehozására nem kerül sor a projekt keretében.

• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31

• projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00061

"A szeretet a szíved megújulása."
Luther Márton

"A jó ember jó kincséből jót hoz elő."
Máté 12,35

"Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad."
1 János 4,16

INTÉZMÉNYEIK

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33

Fogyatékosok és idős személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5744 Kevermes, Toldi u. 3-3

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

6721 Szeged, Zárda u. 7.

Házi segítségnyújtás

Ellátási terület: Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Orosházai, Mezőkovácsházai járások

TÁMASZ HÁZ

5744 Kevermes, Jókai út 71.

Pszichiátriai betegek bentlakásos otthona

Ellátási terület: Magyarország

Útmutatóul

„Istenem, Te magad vagy a szeretet. Aki ismeri a szeretetet, Ismer Téged. A szeretetről pedig csak az tudhat valamit, Aki gyakorolja is.”

Szent Ambrus imája

Szociális ellátásaink

Házi segítségnyújtás
Biztosítjuk a gondozásra szoruló embereknek az egyéni igényeikre alapozott ellátás nyújtását saját környezetükben.
Bentlakásos otthon
Krónikus pszichiátriai betegséggel küzdő személyeknek komplex ellátása, szakképzett gondozókkal otthonunkban.
Idős és fogyatékos személyek nappali ellátása
Saját szükségleteikre alapozott, egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozásokat, társas együttléteket valamint a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését biztosítjuk az ellátást igénybe vevők részére.

Adományvonal

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." Jakab 1,17

A Közösségi Misszió nagyon fontosnak tartja, hogy a hátrányos helyzetű családoknak segítsen. Ehhez várunk tartós élelmiszereket, tanszereket, ruhákat, játékokat, stb. Támogatást adhatnak bankszámlánkra történő utalással, a "megjegyzés" rovatban feltüntetve: céladomány (cél megnevezése), illetve tárgyadományokat küldhetnek rászorulóink részére, melyeket az alábbi címeken található Humán Szolgáltató Központjainkban adhatnak le rendezett csomagolásban.

    KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 20. fszt. 2.
Telefon/Fax: +36-66/633-011
Email: info@kozossegimisszio.com
Adószám: 18205994-2-04
Bankszámlaszám: OTP Bank 11733003-20129790