Home

„EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK, ÉS ÚGY TÖLTSÉTEK BE A KRISZTUS TÖRVÉNYÉT”

(GAL 6.2)

 

 

 

 

 

 

Infrastrukturális fejlesztés a kevermesi Támasz Házban”

című projekt RÖVID BEMUTATÁSA

 

A Magyar Pünkösdi Egyház, egyházi intézménye által működtetett Támasz Ház, a Dél-alföldön, Békés megyében, a megye dél-keleti csücskében, a magyar-román országhatár közvetlen közelében, Kevermes nagyközségben található. Az épületben pszichiátriai betegek bentlakásos ápolási-gondozási otthona működik, azonban az épület nem ilyen funkciónak épület. 1930-as évek végén a község vezetősége iskolának építette és akként is működött 2005-ig, amikor is a bezárása mellett döntöttek az utódok. 2007-től működik pszichiátriai otthonként, az azóta eltelt időben több ütemben történtek állagjavító beruházások az épületen, illetve egy alkalommal férőhelyszám bővítéssel járó beruházás is megvalósult. Az intézmény férőhelyeinek bővítésével a megnövekedett ellátotti létszám új kihívást, fokozott igényt jelentett/jelent az intézmény dolgozói számára, az épület adottsága szempontjából.

Az intézmény egy régi épületrészből áll (amely az iskola volt), egy fizikailag vele egybeépített új részből, amit a fenntartó 2010-ben saját erős beruházás keretében a férőhelyek bővítése érdekében épített, illetve egy különálló az iskolaépülettel egyidőben épület egységből. A beruházást a közösségi helységek hiánya, a zsúfoltság, a régi épületrész rossz épületenergetikai tulajdonságai tették szükségessé és halaszhatatlanná.

Mindezek ismeretében a projekt rövid távú célja a szociális intézményünk korszerűsítése, a zsúfoltság csökkentése, a társadalmi integrációt segítő szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek a javítása, illetve az épület energia hatékonyságának növelése, az intézmény üzemeltetési költségének csökkentése.

Az intézményben jelenleg egyáltalán nincs foglalkoztató helység, vagy olyan közösségi tér, amely a projekt célkitűzéseinek megvalósítására alkalmas lennének, általában az étkezőként használt helység kerül átrendezésre, ha közösségi vagy fejlesztő tevékenységek, programok kerülnek az intézményben megrendezésre. Ezért a projekt keretében a régi épületrész tetőterének a beépítésével közösségi és szakmai-igazgatási helységek kialakítására, a cserépfedés cseréjére, homlokzati hőszigetelésre, az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesítés megvalósítására, a kivitelezéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére és mindezekhez kapcsolódó szolgáltatások lebonyolítására kerül sor. A projekt eredményeként – a teljesség igénye nélkül - 337 m2 alapterület kerül korszerűsítésre, kialakításra, 1300 m2-en kerül sor a tetőcserép cseréjére, 900 m2-en történik meg a homlokzat hőszigetelése és akadálymentes lift épül az intézményben. Az intézmény dolgozói számára a fejlesztéssel az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében alkalmazott szocioterápiás, pszichoedukációs foglalkozási formák bővítésére, a különböző csoportfoglalkozások (pl.: színjátszó szakkör, kreatív szakkör, énekkar) hatékonyabb működtetésére, az adminisztrációs-szakmai előkészületek humanizáltabb megvalósítására nyílik lehetőségük, miközben az épület energiafelhasználásának az optimalizálására, a költséghatékonyabb működtetésre is megoldást biztosít. A projekt lehetséges alternatívák közül a legköltséghatékonyabb megoldást biztosítja, úgy hogy kiemelkedően magas kockázati tényező nem veszélyezteti az elvárt eredmények realizálását. 

 

Kedvezményezett: Magyar Pünkösdi Egyház (1143 Budapest Gizella út 37.)

Projekt összköltsége: 82.949.481 Ft

Támogatási konstrukció megnevezése: Új Széchenyi Terv, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése

Projekt azonosító száma: TIOP–3.4.2-11/1-2012–0080

Támogató: Európai Unió és Magyarország Kormánya

Támogatási intenzitás: 70%

Beruházás helye: Kevermes Jókai u. 71., Támasz Ház"A szeretet a szíved megújulása."
Luther Márton

"A jó ember jó kincséből jót hoz elő."
Máté 12,35

"Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad."
1 János 4,16

INTÉZMÉNYEIK

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33

Fogyatékosok és idős személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5744 Kevermes, Toldi u. 3-3

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

6721 Szeged, Zárda u. 7.

Házi segítségnyújtás

Ellátási terület: Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Orosházai, Mezőkovácsházai járások

TÁMASZ HÁZ

5744 Kevermes, Jókai út 71.

Pszichiátriai betegek bentlakásos otthona

Ellátási terület: Magyarország

Útmutatóul

„Istenem, Te magad vagy a szeretet. Aki ismeri a szeretetet, Ismer Téged. A szeretetről pedig csak az tudhat valamit, Aki gyakorolja is.”

Szent Ambrus imája

Szociális ellátásaink

Házi segítségnyújtás
Biztosítjuk a gondozásra szoruló embereknek az egyéni igényeikre alapozott ellátás nyújtását saját környezetükben.
Bentlakásos otthon
Krónikus pszichiátriai betegséggel küzdő személyeknek komplex ellátása, szakképzett gondozókkal otthonunkban.
Idős és fogyatékos személyek nappali ellátása
Saját szükségleteikre alapozott, egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozásokat, társas együttléteket valamint a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését biztosítjuk az ellátást igénybe vevők részére.

Adományvonal

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." Jakab 1,17

A Közösségi Misszió nagyon fontosnak tartja, hogy a hátrányos helyzetű családoknak segítsen. Ehhez várunk tartós élelmiszereket, tanszereket, ruhákat, játékokat, stb. Támogatást adhatnak bankszámlánkra történő utalással, a "megjegyzés" rovatban feltüntetve: céladomány (cél megnevezése), illetve tárgyadományokat küldhetnek rászorulóink részére, melyeket az alábbi címeken található Humán Szolgáltató Központjainkban adhatnak le rendezett csomagolásban.

    KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 20. fszt. 2.
Telefon/Fax: +36-66/633-011
Email: info@kozossegimisszio.com
Adószám: 18205994-2-04
Bankszámlaszám: OTP Bank 11733003-20129790