Home

„EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK, ÉS ÚGY TÖLTSÉTEK BE A KRISZTUS TÖRVÉNYÉT”

(GAL 6.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minőségfejlesztés a segítők segítésétől a szociális szolgáltatásnyújtásig

a Magyar Pünkösdi Egyház és intézményeiben

című projekt rövid bemutatása

Tekintettel arra, hogy hazánk az öregedő társadalmak közé sorolható és demográfiai állapotjellemzői és trendjei kedvezőtlenek, napjainkban a szociális ellátás területén valódi reformációt élünk meg a jogszabályi változások hatására. A szociális szolgáltatási szektor reformjának, korszerűsítésének folyamatában nem elegendő csak a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, rendkívül fontos szerepet játszik a megfelelő minőségi ellátások biztosítása. Jelen szakmai koncepciónk elsődleges célkitűzése a változó környezetben megteremtendő minőségfejlesztés, figyelembe véve a szervezeti sajátosságainkat, a jogszabályi elvárásokat, a szociális ellátások területi sajátosságait, és mindenekelőtt a szolgáltatásban megjelenő ellátotti igények „finomodását”, specializálódását. A jogszabályi megfelelést a jogi diszpécserközpont működtetése biztosítja, a minőségi munka megvalósulását, új módszerek bevezetését, szakmai protokollok, eljárási rendek, módszertani ajánlások kidolgozásával valósítjuk meg. A minőségfejlesztésben elsődleges szerepük van a segítő szakmában dolgozó szakembereknek, akik állandó változás, kihívások közepette végzik felelősségteljes munkájukat, legnagyobb kihívásuk az elvárás teljesítése, a folyamatos, magas színvonalon biztosított szakmai tevékenység iránt. Mindennapi munkájuk gyakran feszültséggel terhelt, ezért a projektben fontos szerepet kap a segítő szakmában dolgozó szakember lelki egyensúlyának biztosítása, védelme a szupervízió és a segélyvonal működtetése által. A mentális védelem mellett nélkülözhetetlen a szakmai ismeret bővítése, a szakmai protokollokban, módszertani ajánlásokban kidolgozott tudásanyag gyakorlati hasznosítása. A pályázat továbbképzésekre, szakmai napokra irányuló tevékenységei ennek megvalósítását teszik lehetővé.

Egy közösségen belüli szociális védelmi rendszer kiépítése természetesen hosszabb folyamat, a változásokat a folyamatosan átalakuló gazdasági és társadalmi környezet is befolyásolja. A rendszert nem egy-két intézmény, sokkal inkább szervezet-rendszerek együttműködése jelenti. Ezért fontos, hogy a konzorciumban részt vevő partnerek, de azon túlmutatóan a pályázó összes szociális intézménye képviselje a pályázat által elvárt szociális ellátórendszerre vonatkozó fejlesztéseket, felismerje és gyakorolja az együttműködések kapcsán létrejövő erőforrásokat, amelyek segítségével a segítséget kérő emberről való gondoskodás a legrövidebb idő alatt a leghatékonyabb formában valósulhat meg.

A projektet a Magyar Pünkösdi Egyház, mint konzorciumvezető és két egyházi intézménye, a Közösségi Misszió és a Gordiusz Intézmény valósítja meg. A projekt megvalósításának időtartamát 6 hónapra terveztük, amely a tevékenységek heterogenitására és a célcsoport területi szétszórtságára való tekintettel mind a projektmenedzsment, mind a szakmai megvalósítók részéről intenzív együttműködésen alapuló, a célok és tevékenységek egymásra épültségét szem előtt tartó munkát igényel. A projekt eredményeképpen az érintett intézményeink összesen, 9 darab új módszert vezetnek be, 453 fő szakemberük vesz részt a képzésben, amelyből 95% -uk sikeresen elvégzi azt, illetve az intézményi együttműködésből adódóan 10 darab együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor. Az eredmények projektidőszakon túli fenntartását a bevezetett módszerek jellege is garantálja. Az adatkezelésre és az intézményrendszeren belüli kommunikáció hatékonyságára elkészített és bevezetett programok használata egy folyamatos tevékenységben nyilvánulnak meg, ami nem ér véget a projektidőszak befejeztével. Szakmai előnyeit és a humán erőforrás gazdálkodásra gyakorolt pozitív hatását a fenntartó a szolgáltatások engedélyezett biztosításáig kívánja élvezni. Az intézmény az esetleges tartalmi frissítéseket önerőből képes elkészíttetni, hogy az mindig aktuálisan igazodjon a vonatkozó hatályos jogszabályokhoz, értékteremtéséből ne veszítsen. A szakmai munka gyakorlati megvalósítását szabályzó protokollok - melyek a minőségbiztosítás egy magasabb szinten történő megnyilvánulását garantálják - beépítésre kerülnek az intézmények szolgáltatás elemeit szabályzó szakmai programokba, ezáltal azok kötelező megvalósulása hosszútávon biztosított.

A projekt legfontosabb adatai a következők:
Kedvezményezett konzorcium tagjai:
Magyar Pünkösdi Egyház (1143 Budapest Gizella út 37.)
Közösségi Misszió (5600 Békéscsaba Luther u. 20 fszt.2)
Gordiusz Intézmény (5700 Gyula Béke sgt. 12. fszt.1.)
Projekt összköltsége: 52.458.600 Ft
Támogatási konstrukció megnevezése: Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program; Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése
Projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0006
Támogató: Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya
Támogatási intenzitás: 100%"A szeretet a szíved megújulása."
Luther Márton

"A jó ember jó kincséből jót hoz elő."
Máté 12,35

"Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad."
1 János 4,16

INTÉZMÉNYEIK

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33

Fogyatékosok és idős személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5744 Kevermes, Toldi u. 3-3

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

6721 Szeged, Zárda u. 7.

Házi segítségnyújtás

Ellátási terület: Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Orosházai, Mezőkovácsházai járások

TÁMASZ HÁZ

5744 Kevermes, Jókai út 71.

Pszichiátriai betegek bentlakásos otthona

Ellátási terület: Magyarország

Útmutatóul

„Istenem, Te magad vagy a szeretet. Aki ismeri a szeretetet, Ismer Téged. A szeretetről pedig csak az tudhat valamit, Aki gyakorolja is.”

Szent Ambrus imája

Szociális ellátásaink

Házi segítségnyújtás
Biztosítjuk a gondozásra szoruló embereknek az egyéni igényeikre alapozott ellátás nyújtását saját környezetükben.
Bentlakásos otthon
Krónikus pszichiátriai betegséggel küzdő személyeknek komplex ellátása, szakképzett gondozókkal otthonunkban.
Idős és fogyatékos személyek nappali ellátása
Saját szükségleteikre alapozott, egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozásokat, társas együttléteket valamint a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését biztosítjuk az ellátást igénybe vevők részére.

Adományvonal

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." Jakab 1,17

A Közösségi Misszió nagyon fontosnak tartja, hogy a hátrányos helyzetű családoknak segítsen. Ehhez várunk tartós élelmiszereket, tanszereket, ruhákat, játékokat, stb. Támogatást adhatnak bankszámlánkra történő utalással, a "megjegyzés" rovatban feltüntetve: céladomány (cél megnevezése), illetve tárgyadományokat küldhetnek rászorulóink részére, melyeket az alábbi címeken található Humán Szolgáltató Központjainkban adhatnak le rendezett csomagolásban.

    KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 20. fszt. 2.
Telefon/Fax: +36-66/633-011
Email: info@kozossegimisszio.com
Adószám: 18205994-2-04
Bankszámlaszám: OTP Bank 11733003-20129790