Home

„EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK, ÉS ÚGY TÖLTSÉTEK BE A KRISZTUS TÖRVÉNYÉT”

(GAL 6.2)


• A kedvezményezett neve: Közösségi Misszió

• A projekt címe: Humán Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagybánhegyesen

• A szerződött támogatás összege: 25 millió Ft

• A támogatás mértéke (%-ban): 100%

• A projekt tartalmának bemutatása

 

A Közösségi Misszió, mint belső egyházi jogi személy intézményfenntartó két engedélyese érintett a projekt eredményes megvalósításában. A nagybánhegyesi Humán Szolgáltató Központ közel 10 éve működik a településen nappali ellátásokat nyújtva igénylőinek a Kossuth u. 30. szám alatti bérleményben. Ugyanez az ingatlan ad helyet az eleki székhelyű Humán Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás és szociális étkezetés nyitva álló helységének. A Pályázó jelenleg bérelt ingatlanban látja el a szociális alapszolgáltatásokat, amely ingatlan bérleti joga 2018. június 30. napjával lejár. A településen a szolgáltatások tárgyi feltételeinek biztosítására nincs megfelelő nagyságú, elosztású eladó ingatlan, illetve a Közösségi Misszió sem rendelkezik a településen a fejleszteni kívánt intézmény befogadására alkalmas más épülettel. A jelenleg bérelt ingatlan gazdaságos átalakításra és működtetésre nem alkalmas, mert annak rendeltetése korábban iskola volt, a térszerkezete nem ideális a szociális alapszolgáltatás infrastrukturális igényeinek kialakítására, egyes helységek között nagyok a távolságok, illetve jelentős belmagassága (4 méter) gazdaságtalan működtetést eredményez.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.07) SZCSM rendeletben foglaltak szerinti előírásokat irányadónak tekintve a Pályázó egy új ingatlan megépítése mellett döntött. Az új épület felépülésével megvalósulhat a szociális alapszolgáltatások hosszú távú biztosítása, megőrizve ezzel 30 fő nagybánhegyesi, illetve az ellátási körzetet tekintve közel 140 helyi fő lakos munkahelyét, továbbá 1900 fő mindennapos ellátást.

A projekt keretében egy saját tulajdonú ingatlanra kívánjuk a műszaki dokumentációban bemutatott paraméterű épületet – két ütemben - megépíteni. A kedvezményezett tulajdonában lévő ingatlan Nagybánhegyes Község központjában, a település legforgalmasabb és legjobban megközelíthető pontján található. Az ingatlanon egy rossz állapotú, erősen felvizesedett falazatú ház található, amely alkalmatlan az engedélyes alapszolgáltatásainak befogadására. A ház bontását a Pályázó saját forrás terhére a projekt megkezdéséig vállalja. A Humán Szolgáltató Központ új épülete közel 500 m2-es, amelyet két ütemben kívánjuk megépíteni: a pályázati forrás terhére megépítendő rész 365 m2, míg a saját forrás terhére megépítendő szakasz 125 m2. A két ütem kivitelezése terveink szerint párhuzamosan fog történni. A projekt megvalósulásának eredményeként három szociális alapszolgáltatás megújítása történik meg: fogyatékos személyek nappali ellátása, időkorúak nappali ellátása és a szociális étkeztetés. Új alapszolgáltatás létrehozására nem kerül sor a projekt keretében.
 
• A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30

• A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00001

"A szeretet a szíved megújulása."
Luther Márton

"A jó ember jó kincséből jót hoz elő."
Máté 12,35

"Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad."
1 János 4,16

INTÉZMÉNYEIK

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33

Fogyatékosok és idős személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5744 Kevermes, Toldi u. 3-3

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

6721 Szeged, Zárda u. 7.

Házi segítségnyújtás

Ellátási terület: Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Orosházai, Mezőkovácsházai járások

TÁMASZ HÁZ

5744 Kevermes, Jókai út 71.

Pszichiátriai betegek bentlakásos otthona

Ellátási terület: Magyarország

Útmutatóul

„Istenem, Te magad vagy a szeretet. Aki ismeri a szeretetet, Ismer Téged. A szeretetről pedig csak az tudhat valamit, Aki gyakorolja is.”

Szent Ambrus imája

Szociális ellátásaink

Házi segítségnyújtás
Biztosítjuk a gondozásra szoruló embereknek az egyéni igényeikre alapozott ellátás nyújtását saját környezetükben.
Bentlakásos otthon
Krónikus pszichiátriai betegséggel küzdő személyeknek komplex ellátása, szakképzett gondozókkal otthonunkban.
Idős és fogyatékos személyek nappali ellátása
Saját szükségleteikre alapozott, egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozásokat, társas együttléteket valamint a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését biztosítjuk az ellátást igénybe vevők részére.

Adományvonal

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." Jakab 1,17

A Közösségi Misszió nagyon fontosnak tartja, hogy a hátrányos helyzetű családoknak segítsen. Ehhez várunk tartós élelmiszereket, tanszereket, ruhákat, játékokat, stb. Támogatást adhatnak bankszámlánkra történő utalással, a "megjegyzés" rovatban feltüntetve: céladomány (cél megnevezése), illetve tárgyadományokat küldhetnek rászorulóink részére, melyeket az alábbi címeken található Humán Szolgáltató Központjainkban adhatnak le rendezett csomagolásban.

    KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 20. fszt. 2.
Telefon/Fax: +36-66/633-011
Email: info@kozossegimisszio.com
Adószám: 18205994-2-04
Bankszámlaszám: OTP Bank 11733003-20129790